8 weken voetbal academie


De volgende 8 weken zal plaatsvinden in het voorjaar van 2017, verdere informatie volgt later